تعاریف و اصطلاحات

عقلانیت انقلابی، مقاومت هوشمندانه و عدالتخواهی اخلاق مدارانه گفتمان محوری انجمن اسلامی مستقل ، مقاومت هوشمندانه، راهکار مسائل

قسمت دوم از سلسله جلسات معارفه، با حضور اعضا شورای مرکزی جدید اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور برگزار گردید.

7 آبان 1398

برگزاری کلینیک داوران کشتی قهرمانی جهان با حضور نمایندگان ایران

کلینیک داوری مسابقات کشتی قهرمانی بزرگسالان جهان با حضور داوران 1s سراسر جهان در شهر نور سلطان قزاقستان برگزار شد.

27 مهر 1398