استفاده مداوم رسانه های اجتماعی ممکن است بر مغز نوجوانان اثر بگذارد

به گزارش هیو بلاگ، تاثیر رسانه های اجتماعی بر نوجوانان به خصوص از لحاظ تقلید آنها از کارهایی که همسالانشان انجام می دهند، بسیار مورد بحث بوده است، اما اکنون یک آنالیز تازه نشان می دهد که وارسی مکرر رسانه های اجتماعی (از جمله فیس بوک، اینستاگرام و اسنپ چت) با تغییرات در رشد کارکردی مغز در این دوره سنی همراهی دارد.

استفاده مداوم رسانه های اجتماعی ممکن است بر مغز نوجوانان اثر بگذارد

به گزارش خبرنگاران به نقل از هلث دی نیوز پژوهشگران در دانشگاه کارلینای شمالی در شهر چپل هیل با استفاده از تصویربرداری از مغز با استفاده از ام آرآی کارکردی (fMRI) دریافتند که وارسی مرتب و عادتی رسانه های اجتماعی ممکن است با تغییرات در حساسیت مغز به پاداش ها و مجازات های اجتماعی از نوع آنلاین مانند لایک ها و شمار فالوئرها بینجامد.

اوال تلزر که استادیار روانشناسی و علوم اعصاب در این دانشگاه و سرپرست این آنالیز بود، می گوید: می دانیم که نوجوانی یکی از مهمترین دوره های رشد مغز است- مغز در این دوره تغییرات بیشتری از لحاظ سازماندهی دوباره پیدا می نماید که از لحاظ شدت فقط با تغییرات مشاهده شده در دوران ابتدای نوزادی قابل مقایسه است. این دوره واقعا تاثیرگذاری از لحاظ رشد مغز به خصوص در منطقه های از آن است که به پاداش های اجتماعی پاسخ می دهند.

البته پاداش های اجتماعی در چنین مواردی محدود به پاداش های مربوط به سایت های رسانه اجتماعی نیستند. این پاداش ها ممکن است به صورت بازخورد مثبت چهره به چهره از سوی همسالان یا حتی دریافت پول باشند. اما حتی لایک هایی که در فیس بوک به پست های فرد داده می گردد، پاداش هایی اجتماعی شمرده می شوند.

پژوهش های دیگر نشان داده اند که بعضی از نوجوانان تقریبا به طور مداوم مشغول استفااده از تلفن همراه شان هستند و دست کم هر ساعت رسانه های اجتماعی شان را وارسی می نمایند.

مغز نوجوانان همراه با استفاده از رسانه های اجتماعی تغییر می نماید

تلزر و همکارانش برای این آنالیز سه ساله 169 نوجوان در کلاس های ششم و هفتم را از سه مدرسه هدایت دولتی در منطقه ها روستایی استان کارولینای شمالی انتخاب کردند. شرکت نمایندگان طوری انتخاب شدند که از لحاظ نژادی متنوع و هم شامل پسران و هم دختران باشند.

شرکت نمایندگان نوجوان در طی این آنالیز گزارش می کردند که با چه فراوانی از سه پلتفرم رسانه اجتماعی فیس بوک، اینستاگرام و اسنپ چت استفاده می نمایند و این میزان از کمتر از یک بار درروز تا بیش از 20 بار در روز فرق دارد. این پژ>هشگران از این اطلاعات برای ایجاد یک مقیاس استفاده کردند.

این پژوهشگران بعلاوه با استفاده از fMRI (ام آی آی کارکردی) از مغزهای این نوجوانان تصویربرداری می کردند. این نوجوانان در طی این اسکن های مغزی اشاره ای درباره اینکه بازخورد اجتماعی صورت پاداش، مجازات یا خنثی در پاسخ به فعالیت هایشان در این جلسه دریافت می نمایند. سپس از این نوجوانان خواسته می شد که به سرعت هنگامی یک هدف مشخص روی پرده مقابلشان ظاهر می شد، دکمه ای را در واکنش به آن فشار دهند. پس از سرانجام این ازمایش این نوجوانان پاداش یا مجازات اجتماعی (مثلا به صورت لایک یا دیس لایک) را دریافت می کردند.

این پژوهشگران می توانستند با تصویربرداری از مغزهای این نوجوانان دریابند که کدام یک از مناطاق مغز هنگام تماشا این پاداش یا مجازات های اجتمااعی فعال می شوندو کدام منطقه ها مغز در طول این سه سال این آنالیز در پاسخ به انتظار برای بازخورد مثبت یا منفی همسالان فعال می شوند.

یافته های این پژوهشگران نشان داد که در مغزهای گروهی از این نوجوانان که در 12 سالگی رسانه های اجتماعی را تا 15 بار در روز چک می کردند، تفاوت های مشخصی از لحاظ رشد مغزی در طول سه سال اتفاق افتاده است. این تفاوت در رشد مربوط به منطقه ها خاصی از مغز می شد که چشمگیر بودن (salience) محیط را شناسایی می نمایند و به پاداش های اجتماعی پاسخ می دهند. چشمگیر بودن در این جا به این معناست که افراد به کدام یک از اجزای محیط بیشتر از همه جلب می شوند و توجهشان را بر آنها متمرکز خواهند کرد.

حساس شدن بیش از حد به بازخوردهای همسالان

این یافته ها به گفته این پژوهشگران نشان می دهد نوجوانانی که در حین دوره رشدشان به طور مداوم رسانه های اجتماعی را چک می نمایند، نسبت به بازخورد همسالانشان بیش از حد حساس می شوند.

تلزر، سرپرست این پژوهش می گوید: مغزهای این نوجوانان در طول سال ها به طور مداوم به بازخورد مربوط به پاداش اجتماعی که انتظارش را می کشند، پاسخ می دهد.

چیزی که هنوز برای این پژوهشگران روشن نیست، این است که این تغییرات مغزی چه تاثیری بر آینده این نوجوانان خواهد گذاشت.

تلزر می گوید ممکن است به طور بالقوه مغزهای این نوجوانان بیشتر و بیشتر به بازخورد اجتماعی حساس گردد و این ویژگی تا دوران بزرگسالی آنها هم ادامه یابد.

بعلاوه پژوهشگران هنوز این موضوع را که آیا امکان تغییر این مسیر رشد مغزی وجود دارد، امتحان ننموده اند.

این تغییرات مغزی مثبت هستند یا منفی؟

با اینکه این تغییرات مغزی ممکن است به ترغیب ایجاد رفتارهای وسواسی- اجباری یا اعتیادی در برابر رسانه های اجتماعی بینجامد، این تطبیق یافتن مغز به این صورت به نوجوانان یاری می نماید در دنیایی که به طور فزاینده دیجیتال می گردد، راه خود را بگشایند.

تلزر می گوید: ما در حال حاضر نمی دانیم که این تغییرات به خودی خود خوب هستند یا بد- اگر مغز به شیوه ای تطبیق یابد که به نوجوانان امکان راهیابی به دنیای کنونی و پاسخ به آن را بدهد، می تواند چیز خوبی باشد. اما اگر این واکنش به صورت اجباری و اعتیادی درآید و توانایی آنها را برای مشارکت در دنیای اجتماعی شان مختل کند، بالقوه می تواند مانع از سازگاری آنها با محیط گردد.

توصیه او به والدین است که نوجوانشان را به انجام فعالیت هایی تشویق نمایند که بدون احتیاج به آنلاین بودن باعث لذت بردن آنها گردد- برای مثال فعالیت های ورزشی یا هنری یا انجام کارهای داوطلبانه.

پژوهش های بیشتری باید انجام گردد

دکتر کوین استیلی، متخصص مغز و اعصاب و رئیس بخش بیماری مغز و اعصاب بچه ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که یافته هایی این آنالیز را بازبینی نموده است، می گوید: همه ما نگران هستیم که استفاده وسواسی-اجباری از رسانه های اجتماعی روند رشد را در دوره نوجوانی تغییر دهد.

به گفته او، پژوهش های بیشتری برای اطمینان یافتن از این موضوع ضروری است که استفاده از رسانه های اجتماعی مغزهای نوجوانان را تغییر می دهند. برای مثال، پژوهشگران ممکن است در پی مشاهده این موضوع باشند که اگر برای شش ماه تلفن های همراه این بچه ها از آنان گرفته گردد تا از وارسی کردن مکرر رسانه های اجتماعی بوسیله آنها جلوگیری گردد، چه اتفاقی رخ می دهد.

دکتر استیلی بعلاوه می افزاید گرچه fMRI پنجره ای فوق العاده به درون مغز باز می نماید، هنوز در مقایسه با پیچیدگی مداربندی مغز ابزاری ابتدایی به شمار می رود.

او می گوید: این مدارهای مغزی می توانند کارهای بسیار متفاوتی انجام دهند و ما هنوز راهی برای دانستن دقیق شیوه کار آنها نداریم.

والدین چه باید بنمایند

با این وجود، به گفته او والدین می خواهد بدانند که تاثیر رسانه های اجتماعی بر بچه هاشان چیست و آیا باید میزان استفاده آنها از این رسانه ها را محدود نمایند یا نه.

استیلی می گوید این آنالیز می تواند مقدمه ای برای آنالیز های بعدی باشند که دلایل محکمتری به ما برای این یا آن شیوه برخورد با استفاده بچه ها از رسانه های اجتماعی بدهند و هنوز زود است که بر اساس این یافته ها توصیه های مشخصی انجام داد.

به گفته او، فعلا والدین برای موضوع استفاده از رسانه های اجتماعی بوسیله بچه ها باید عقل سلیم را راهنمای خود قرار دهند.

استیلی می گوید: به نظر من این استفاده باعث تقویت بیشتر تغییرات بسیاری می گردد که در ابتدای نوجوانی رخ می دهند. ما معمولا تمایل داریم همه نگرانی های و پریشانی هایی که در طی این دوران در عمر خودمان داشتیم، به فراموشی بسپاریم، اما یک علت واضح برای سخت بودن این دوران زندگی وجود دارد، زیرا مغز شما در این دوران به شکلی ریشه ای و عمیق تغییر می نماید تا شما را آماده ورود به دنیای بزرگسالی کند و این آنالیز نشان می دهد که این تغییرات را می توان به طور فیزیکی میزان گرفت.

یافته های این آنالیز در 3 ژانویه در ژورنال JAMA Pediatrics منتشر شده اند.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 20 دی 1401 بروزرسانی: 20 دی 1401 گردآورنده: heevblog.ir شناسه مطلب: 12780

به "استفاده مداوم رسانه های اجتماعی ممکن است بر مغز نوجوانان اثر بگذارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "استفاده مداوم رسانه های اجتماعی ممکن است بر مغز نوجوانان اثر بگذارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید